Superekologie je pojem, který bere ohledy na celou přírodu.

Šetřit, znamená vědět.

 

Je důležité si uvědomit, že elektrickou energii nevyrábíme, ale na ní transformujeme (přetváříme).

Jsme sběrači kinetického momentu, který je neekologický.

Jsme sběrači energií.

 

Sesbíranou energii (práci) pak přetváříme na elektřinu. Z ní pak nadále vytváříme světlo, teplo, práci a elektromagnetické záření.

Veškerá energie kterou změníme na teplo, pak přispívá ke globálnímu oteplování.

 

 

Používat aktivně energii slunce.

 

Nepoužívat energii gravitace.

Vodní elektrárny berou gravitační energii planetě.

(přečerpávací elektrárna je gravitační baterie)

 

 

Nepoužívat energii vzduchu.

Ničí přirozenné proudění vzduchu.

 

 

Nepoužívat energii spalování (i jadernou).

Vytváří tepelnou nerovnoměrnnost na planetě, tzv. globální oteplování.

Otravuje atmosféru jedy. Zůstává jaderný odpad.

Uhlí, ropa a ani zemní plyn už nikdy znovu nebudou. Po uložení "materiálu" do země se vyvinuly na planetě bakterie způsobující rozklad.

(jaderná elektrárna, měla zůstat na papíře jako koncept nejnebezpečnějšího parního stroje na světě)

(automobily se spalovacími motory vytváří globální oteplování)

 

Solárně tepelná elektrárna nesmí vypouštět do vzduchu páru, ale musí používat kondenzát.

 

Zákaz termálních vrtů, zákaz odebírání tepelné energie zemskému jádru.

(všechna tepelná energie z jádra příjde "vniveč", protože se planeta ochladí vesmírem)

(přispěje to ke globálnímu oteplování a v neposlední řadě dojde k termálnímu úbytku v zemském jádře)

 

Organické biozemědělství, které používá nejlepší poznatky pro pěstování zeleniny a chovu dobytka.

Tzn., nepoužívání pesticidů, ale "chytrého" zemědělství, které nepoužívá pole s jednou plodinou. 

Také by se dalo říci, že na boj proti škůdcům je použit jiný škůdce a na toho škůdce je použit zase jiný škůdce a toho pak sní například dobytek.

(nemám nastudovaný zelinářství, ale asi tak, mrkev, porék, brambory, celer, kopr atd. atd. na jednom poli)

 

 

Absolutní recyklace.

Vše co vyrobíme, musíme umět zrecyklovat.

 

Vše co vyrobíme nás nesmí trávit (otravovat jedy).

Vše co používáme nesmí otravovat planetu.

 

Samozřejmě můžeme používat jedovaté látky, ale ty nesmí být uvoněny do atmosféry, půdy, vody a ani organismů.

Je jenom na nás, jak chytří budeme při návrhu a výrobě výrobků, které lze absolutně zrecyklovat.

 

Soužití s přírodou na nejvyšší úrovni bytí. Tak, jako kdyby jsme tu vůbec nebyli.

Zabydlet se na planetě v duchu superekologie je to nejcennější co můžeme našim dětem odkázat.

Zahradu jenž vzkvétá a neničí životy.

 

Člověk zničil přírodu (krajinu), je to odraz jeho "duše".

Je natolik vzdělaný, že dokáže přírodu (krajinu) utvotřit tak, aby se dařilo jak jemu, tak přírodě.  

 

                                                                                                                                                                  Michal Mazgal

elektronickaucetni.cz

elektronickyduchod.cz

stranasuperbohatych.cz

 

 

Elektrický generátor v elektrárnách je elektrokinetický (kinetickoelektrický) transformátor.

Uvěření tomu, že člověk vyrábí elektřinu (práci), přineslo společnosti masovou sociální nemoc.

 

Modelový příklad obnovitelného zdroje:

Tažný dobytek který vyrábí elektřinu (vůl u generátoru).

Fotovoltaická elektrárna vyrobená pomocí fotovoltaické elektřiny, plně recyklovatelná pomocí fotovoltaické elektřiny

(ve výrobě možno použít i solární - tepelnou energii).

Čerpání elektrostatické elektřiny, zpracované pomocí vysokokapacitních oscilačních strojů. (viz. Nikola Tesla)

 

Zdrojem veškeré čerpané energie na planetě je slunce (mimo gravitace). 

Dobytek vznikl z rostlin a ty ze slunce, hlíny a vody.

Oheň jenž čerpáme je prímárně energie slunce.

Jaderná elektrárna spadá do kategorie umělý život strojů.

("Moderní" parní stroj, jehož energie nepochází ze slunce a je realizovatelná na "mrtvé" planetě.)

 

Je těžší kilo železa při -200 stupních Celsia než kilo železa při +2000 stupních Celsia? 

(Když zvážíme kus železa, které má při -200 stupních Celsia hmotnost 1 kg, bude mít při ohřátí na +2000 stupňů Celsia hmotnost 1 kg?)

 

Je vstřebané teplo - energie při tavení kovu stejné, jako teplo - energie která je opět uvolněněna do prostoru?

 

Ke kontinuu:

Lidi šli na elektrifikaci tak rychle, že si neuvědomili důsledky z toho plynoucí.

Místo pokročilého bádání ihned začali používat magnetismus, neboli kinetický moment pramenící z přírody.

 

Až vědci spočítají tepelnou setrvačnost planety, z ohňů, které založil člověk již dávno, tak už bude na vše pozdě.

Pak člověk bude nucen odsolovat mořskou vodu v megalitrech a sázet stromy po miliónech.